Laboratoř speciálních geodetických měření

Fakulta stavební ČVUT v Praze
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Kontakt

Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.; k154, pospisil@fsv.cvut.cz;
Doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.; k154, martin.stroner@fsv.cvut.cz;
Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.; k152, zdenek.vyskocil@fsv.cvut.cz;

Vznik a poslání laboratoře

Pro rok 2009 byla získána kapitálová dotace z Fondu rozvoje vysokých škol MŠMT na projekt 857/2009/A/a “Laboratoř speciálních geodetických měření”. Cílem projektu bylo zřízení společné výukové laboratoře pro katedry speciální geodézie (k154) a vyšší geodézie (k152) pro praktickou výuku a experimentální činnost posluchačů v akreditovaném studijním programu Geodézie a kartografie Stavební fakulty ČVUT v Praze pro předměty Inženýrská geodézie 1,2,3 a Elektronické metody v geodézii včetně výuk v terénu. Před zahájením zimního semestru 2009/2010 byl zpracován stručný návod na Topcon GPT – 7501 pro potřebu předmětu Inženýrská geodézie 2.

Vybavení laboratoře

Laboratoř je vybavena souborem šesti totálních stanic Topcon GPT-7501 s příslušenstvím:

Ukázky měření s přístroji

Totální stanice Topcon GPT-7501 při výuce Inženýrské geodézie