k154GEY2  - informace k přednáškám

(Út 16:00 - 17:40 hod; C-286)

prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D (homepage)

Přednášky jsou nepovinné.
Prezentace na přednášky jsou velmi podrobné, na přednáškách jsou však sdělovány další infomace potřebné k pochopení vykládané látky, účast na přednáškách se proto důrazně doporučuje.

Soubory ke stažení:

Prezentace k jednotlivým tématům přednášek (pdf):
 
1. Polohové a výškové vytyčování.
2. Určování ploch a objemů.
3. Moderní geodetické měřické technologie (GNSS, 3D skenování, DPZ, Fotogrammetrie).
4. Digitální model terénu.
5. Základy mapování a účelového mapování.
6. Státní a účelová mapová díla ČR.
7. Geografické informační systémy.
8. Základy vyšší geodézie
9. Základy fyzikální geodézie.
10. Základy kartografie a matematické kartografie.
11. Katastr nemovitostí ČR.
12. Platné zákony a vyhlášky pro obor geodézie v ČR.
13. Organizace Zeměměřické služby ČR.

Doporučená literatura:

[1] Ratiborský, J.: Geodézie 10. 2. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2005. 234 s.
[2] Formanová, P. – Kubín, T.: Geodézie 1, 2 (Návody na cvičení). 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2009. 136 s.
[3] Blažek R. - Skořepa Z.: Geodézie 3 Výškopis, ČVUT Praha, 2009.
[4] Štroner, M. - Hampacher, M.: Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii. 1. vyd. Praha: CTU Publishing House, 2011. 313 s. ISBN 978-80-01-04900-6.
[5] Pospíšil, J. - Štroner, M.: Stavební geodézie - doplňkové skriptum pro obor A. Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2010. 89 s. ISBN 978-80-01-04594-7.
[6] Hojovec, V. a kol.: Kartografie. Geodetický a kartografický podnik, Praha, 1987.
[7] Vykutil, J.: Vyšší geodézie. 1. vyd. Praha:Kartografie, 1982. 544 s.

Ke zkoušce:

...

Štroner, 11.2.2015