154 LSK/LSS - informace k přednáškám

(Sudé úterý, 12:00 - 14:40, C202)

prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D (homepage)

Soubory ke stažení:

Program předmětu

Prezentace na jednotlivé přednášky (lze vytiskout bez pozadí v šedé škále).

1. Teorie fungování terestrických skenovacích systémů. Fyzikální principy skenovacích systémů. Bezpečnost práce.
2. Postup měření a zpracování naměřených dat. Matematické metody.
3. Úvod do rekonstrukce povrchů.
4. Přehled terestrických skenovacích systémů.
5. Letecké laserové skenování.
6. Aplikace terestrických systémů. Ekonomické přínosy.

Ke cvičení:

Informace ke cvičení

Další informace

Zápočtový test se píše v závěru poslední přednášky.
Podmínky udělení zápočtu jsou uvedeny v Programu předmětu.

Klasifikace 2008 (pdf)

Štroner, 3.3.2009.