k154TCH2  - prezentace k přednáškám

(Út 15:00 - 16:50, C206)

Materiály vznikly v rámci řešení projektu "Inovace výuky teorie chyb, kartografie a oceňování nemovitostí", podpořeným vnitřní soutěží ČVUT v Praze pro rok 2019 na podporu rozvojových projektů akademických pracovníků a studentů v rámci Institucionálního plánu ČVUT.

prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D (homepage)

Soubory ke stažení:

Prezentace a další materiály.


1. Opakování - chyby měření, základní postupy vyrovnávacího počtu. pdf pptx

2. Zákon hromadění vah. Obecný zákon hromadění směrodatných odchylek. pdf pptx

3. Vyhledávání odlehlých měření. pdf pptx


4. Robustní metody vyrovnání.
pdf pptx

5. Speciální postupy ve vyrovnání: Eliminace neznámých. Sekvenční vyrovnání. Chyby ve výchozích veličinách. pdf pptx

6.+7. Aproximace vztahů. Regresní a korelační analýza.
Vyrovnávací přímka a rovina. Aproximace empirickým polynomem.  pdf
pptx

8. Vyrovnání podmínkových s neznámými. pdf pptx


9. Harmonická analýza. Fourierova transformace. pdf pptx

10. Optimalizace geodetických měření. Rozbory přesnosti.
pdf pptx

11. Spolehlivost (reliability). Určení přesnosti. pdf pptx

12. Opakování. pdf pptx


Poznámky ke zkoušce:

Témata zásadní, důležitá a neprominutelná:
 
:: Chyby měření, rozdělení, potlačování
  :: MNČ - vyrovnání zprostředkujících, podmínkových, kombinovaná
  :: Vyhledávání odlehlých měření
  :: Robustní metody vyrovnání, využití pro identifikaci odlehlých měření
  :: Korelace, korelační koeficient, výpočet, výpočet z kovarianční matice
  :: Aproximace dat rovinou, polynomem
  :: Sekvenční vyrovnání
Témata orientační:
  :: Optimalizace
  :: Spolehlivost
  :: Harmonická analýza
  :: Eliminace neznámých
  :: Chyby ve výchozích veličinách
Početní příklady ke zkoušce:
  1. Všechny výpočty ze cvičení včetně zápisníků.
  2. Odvození a výpočty vzorců ze přednášek.
Vybavení na zkoušku:
  1. Papír, potřeby na psaní, kalkulačka.
  2. Není povolena literatura, výtahy, poznámky.
Průběh zkoušky:
  1. Písemný test - trvání 1 hodina, obvykle 3 početní příklady. Pro postup k ústní části je nutná známka lepší F (tj. maximálně jeden ze tří příkladů hodnocený známkou F).
  2. Ústní zkouška - zadání 3 témat, písemná příprava, diskuse.

Štroner, 24.9.2012