Stavební geodézie - SG01


(homepage)

Harmonogram cvičení a domácí úkoly viz. oficiální stránky předmětu 

Přednášky:

1.   Úvod do geodézie.
2.   Bodová pole a souřadnicové výpočty.
3.   Hodnocení přesnosti měření a vytyčování. + příklady
4.   Určování úhlů a délek.
5.   Určování výšek.
6.   Další geodetické metody - GNSS, DPZ, DMT, atd... + L´Huilierovyvzorce odvození
7.   Laserové skenování a fotogrammetrie.
8.   Účelové mapování a dokumentace skutečného provedení budov.
9.   Vytyčování staveb a geodetické práce ve výstavbě. + odvození kružnicového oblouku
10. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu.
11. Geografické informační systémy a územní plánování.
12. Katastr nemovitostí ČR. Organizace zeměměřické služby ČR.

Výsledky testů a domácích úkolů

Ke stažení: 

 • zápisník pro technickou a plošnou nivelaci
 • zápisník vodorovných směrů, zenitových vzdáleností, dálkoměrných úhlů a délek
 • vzorový výpočet technické nivelace s komentářem (xls)
 • vzorový výpočet vodorovných úhlů s komentářem (xls)
 • vzorový zápisník technické nivelace ze cvičení
 • Organizace cvičení

  Podmínky získání zápočtu

  Pokyny pro zpracování domácích úloh - čtěte pozorně !!!!!

  Každá úloha sestává z:

  1) obálky, na které je:

  2) vypracování, které musí obsahovat:

  Celá úloha se píše perem (ne tužkou), kaligraficky úhledně.