doc. Ing. Rudolf Urban, Ph.D.

 České vysoké učení technické v Praze 
 Fakulta stavební, Katedra speciální geodézie
  Kancelář: B903
  Tel: (+420) 22435 4736
  ICQ: 252 44 36 22
  Email: rudolf.urban@fsv.cvut.czŽivotopis
Výuka - stavební geodézie (SGE)
           - stavební geodézie A (SGEA)
           - inženýrská geodézie (ING)
           - inženýrská geodézie 1 (IGH)
           - geodézie v podzemních prostorách (GP10)
           - geodézie 1 (GED1)
           - geodézie 2 (GED2)
           - ekonomika v zeměměřictví a katastru (EKZK)
           - stavební geodézie (SG01)
           - základy AutoCADu pro IG (CADG)
           - počítačové kreslení (PCK)

Projekt Bimatrik - fotogrammetrický 3D skener
Software PhotOrient
Přehled publikační činnosti z databáze VVVS