doc. Ing. Rudolf Urban, Ph.D.

(homepage)

Životopis

 • Narozen 5.1.1982 v Praze.
 • Absolvoval základní školu s rozšířenou výukou matematiky a přírodních věd v Praze 10.
 • Vystudoval Střední průmyslovou školu zeměměřickou v Praze, obor Geodézie a kartografie.
 • Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor Geodézie a kartografie, v roce 2007 obhájil diplomovou práci na téma "3D skenovací systém s virtuálními binárními značkami" a získal titul Ing.
 • V roce 2007 nastoupil na doktorské studium pod vedením prof. Ing. Martina Štronera, Ph.D.
 • V současné době zaměstnán jako docent na katedře speciální geodézie, Fakulty stavební ČVUT v Praze.
 • V roce 2011 obhájil disertační práci na téma"3D skenovací systém s virtuálními binárními značkami" a získal titul Ph.D. 
 • V roce 2016 obhájil habilitační práci na téma "Geodetické práce při měření posunů a deformací stavebních objektů" a získal titul doc.


 • Pedagogická činnost

 • Cvičení předmětů:
 • stavební geodézie (154SGE)
 • stavební geodézie A (154SGEA)
 • inženýrská geodézie (154ING)
 • inženýrská geodézie 1 (154IGH)
 • geodézie v podzemních prostorech (154GP10)
 • základy AutoCADu pro IG (CADG)
 • geodézie 1 (GD1)
 • Výuky v terénu:
 • inženýrská geodézie
 • stavební geodézie

 • Výzkumná činnost

 • Laserové skenování
 • Fotogrammetrické skenovací systémy
 • Inženýrská geodézie