k154GEY1  - informace k přednáškám

(Út 12:00 - 13:50 hod; C-223)

prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D (homepage)

Přednášky jsou nepovinné.
Prezentace na přednášky jsou velmi podrobné, na přednáškách jsou však sdělovány další infomace potřebné k pochopení vykládané látky, účast na přednáškách se proto důrazně doporučuje.

Soubory ke stažení:

Prezentace k jednotlivým tématům přednášek (pdf):
 
1. Úvod do geodézie.
2. Bodová pole.
3. Souřadnicové výpočty.
4. Hodnocení přesnosti měření a vytyčování. Vyrovnání měření.
5. Geodetické přístroje a pomůcky.
6. Určování úhlů.
7. Určování délek.
8. Určování výšek I.
9. Určování výšek II.
10.Vliv prostředí na geodetická měření.

Doporučená literatura:

[1] Ratiborský, J.: Geodézie 10. 2. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2005. 234 s.
[2] Formanová, P. – Kubín, T.: Geodézie 1, 2 (Návody na cvičení). 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2009. 136 s.
[3] Blažek R. - Skořepa Z.: Geodézie 3 Výškopis, ČVUT Praha, 2009.
[4] Štroner, M. - Hampacher, M.: Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii. 1. vyd. Praha: CTU Publishing House, 2011. 313 s. ISBN 978-80-01-04900-6.
[5] Pospíšil, J. - Štroner, M.: Stavební geodézie - doplňkové skriptum pro obor A. Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2010. 89 s. ISBN 978-80-01-04594-7.
[6] http://k154.fsv.cvut.cz/vyuka/geodezie_geoinformatika/gdz1/prednaska_1.pdf

Ke zkoušce:

...

Štroner, 22.9.2014