k154SG01  - informace k přednáškám

(Út 12:00 - 13:50 hod; C-215)

prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D (homepage)

Přednášky jsou nepovinné.
Prezentace na přednášky jsou velmi podrobné, na přednáškách jsou však sdělovány další infomace potřebné k pochopení vykládané látky, účast na přednáškách se proto důrazně doporučuje.

Soubory ke stažení:

Prezentace k jednotlivým tématům přednášek (pdf):
 
1. Úvod do geodézie.
2. Bodová pole a souřadnicové výpočty.
3. Hodnocení přesnosti měření a vytyčování.
4. Určování úhlů.
5. Určování délek.
6. Určování výšek I.
7. Určování výšek II.
8. GNSS, Laserové skenování, fotogrammetrie, DPZ, řízení strojů.
9. Účelové mapování a dokumentace skutečného provedení budov.
10. Vytyčování staveb a geodetické práce ve výstavbě.
11. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu, GIS a územní plánování.
12. Katastr nemovitostí ČR. Organizace zeměměřické služby ČR.

Doporučená literatura:

[1] Hánek, P. a kol.: Stavební geodézie. ČVUT Praha 2007.
[2] Švec, M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 1998 (2000).
[3] Pospíšil, J. - Štroner, M.: Stavební geodézie – doplňkové skriptum pro obor A. ČVUT Praha 2010.

Ke zkoušce:

Typy početních příkladů ke zkoušce

Štroner, 7.5.2013