Geodézie 1 - K154GED1 


(homepage)

Harmonogram cvičení a další informace viz. oficiální stránky předmětu


Přednášky

1. přednáška - Úvod do geodézie, historie, orgány a legislativa, tvar a rozměry Země, jednotky

2. přednáška - Základní součásti geodetických přístrojů a geodetické pomůcky + teorie chyb

3. přednáška - Měření úhlů (přístroje, pomůcky, metodika)

4. přednáška - Měření délek (přístroje, pomůcky, metodika)

5. přednáška - Měřické body, bodová pole, souřadné systémy (dataz, geoportál)

6. přednáška - Redukce měřených veličin (matematické a fyzikální redukce délek, redukce zenitových úhlů)

7. přednáška - Souřadnicové výpočty (směrník, orientační posun, polární metoda, ortogonální metoda)

8. přednáška - Souřadnicové výpočty (protínání z úhlů, protínání z délek, protínání ze směrníků)

9. přednáška - Souřadnicové výpočty (rajón zpět, protínání zpět)

10. přednáška - Souřadnicové výpočty (polygonové pořady, volné stanovisko)

11. přednáška - Souřadnicové výpočty (polohová transformace souřadnic, vetknutý PP, měřická přímka, Hansenova úloha)

12. přednáška - Souřadnicové výpočty (centrace osnovy vodorovných směrů)

13. přednáška - Určování bodů PBPP,  opakování, info ke zkoušce, rezerva

Okruhy otázek ke zkoušce