Počítačové kreslení - PCK


(homepage)

Harmonogram cvičení a další informace viz. oficiální stránky předmětu


Praktické úlohy na procvičení látky v semestru

1. cvičení - Zadávání souřadnic. Kreslení linie.

2. cvičení - Kreslení (úsečka, oblouk, kružnice, obdélník, polygon, prsten, elipsa, eliptický oblouk, spline, bod).

3. cvičení - Úchopy, hladiny.

4. cvičení - Text, modifikace.

5. cvičení - Křivka.

6. cvičení - Mulitčára, šrafy.

7. cvičení - Kóty.

8. cvičení - Bloky, tabulky.

9. cvičení - Rastry.

Komplexní procvičení 1 - Objekt. 

Komplexní procvičení 2 - Silnice.