Stavební geodézie A - SGEA


(homepage)

Harmonogram cvičení a domácí úkoly viz. oficiální stránky předmětu

Výsledky testů a domácích úkolů

Ke stažení: 

 • zápisník pro technickou a plošnou nivelaci
 • zápisník vodorovných směrů, zenitových vzdáleností, dálkoměrných úhlů a délek
 • vzorový výpočet technické nivelace s komentářem (xls)
 • vzorový výpočet vodorovných úhlů s komentářem (xls)
 • vzorový zápisník technické nivelace ze cvičení
 • podklad pro vrstevnice
 • Organizace cvičení

  Podmínky získání zápočtu

  Pokyny pro zpracování domácích úloh - čtěte pozorně !!!!!

  Každá úloha sestává z:

  1) obálky, na které je:

  2) vypracování, které musí obsahovat:

  Celá úloha se píše perem (ne tužkou), kaligraficky úhledně.