Ing. Tomáš Křemen, Ph.D.

picture   České vysoké učení technické v Praze 
  Fakulta stavební, Katedra speciální geodézie
  Kancelář: B905
  Tel:
(+420) 22435 4786
   Email: tomas.kremen@fsv.cvut.cz
 
   

   Výuka    - Fieldwork Surveying (FS01)
                 - Geodézie pro architekty (523GEO) (Fakulta architektury)
                 - Geodetická praxe (523GP) (Fakulta architektury)
                 - Geodézie 1 (154GED1)
                 - Geodézie 2 (154GED2)
                 - Laserové skenování (LSK)
                 - Stavební geodézie (SG01)
                 - Stavební geodézie A (154SGEA)

   
   

      Přednášky ze Stavební geodézie (SG01)

      Fieldwork Surveying - Lectures

      Přednášky z Geodézie pro architekty

      Přednášky z geodézie (GUI1+GUI2)

                                                                                                                       Přednášky z Laserového skenování

                                                                                                                       Přednášky se Stavební geodézie A (SGEA)