Geodézie (523GEO)

Základní údaje o předmětu

 • Kód předmětu: 523GEO
 • Přednášející: Křemen Tomáš, Ing. Ph.D.
 • Rozsah: 1+0
 • Počet kreditů: 1
 • Ukončení: klz
 • Místnost cvičení/přednášky: – / 105 (budova architektury)

Anotace předmětu

Základní informace o Zemi, polohové bodové pole, základy geodetických výpočtů (polygonový pořad, protínání vpřed, zpět), hodnocení přesnosti měření a vytyčování, určování směrů a úhlů, určování délek, měření při účelovém mapování a dokumentaci skutečného provedení budov, určování výšek, výškové bodové pole, základy vytyčování, laserové skenovací systémy, státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu, určování ploch a objemů, katastr nemovitostí ČR a jeho úloha ve státních IS ve výstavbě, organizace zeměměřické služby ČR, moderní geodetické přístroje a metody.

Doporučená literatura

Skripta pro přednášky

 • Hánek, P. a kol.: Stavební geodézie. ČVUT Praha 2007.
 • Pospíšil, J. – Štroner, M.: Stavební geodézie – doplňkové skriptum. ČVUT Praha 2015.

Ukončení předmětu

Předmět je ukončen zápočtovým testem, který probíhá online v Moodle. Test se bude psát zhruba 14 dní po ukončení přednášek v době přednášek. Přesný termín bude upřesněn na přednáškách po domluvě se studenty.

V případě neúspěchu v testu, je možné si napsat jeden opravný test.

Přednášky

Organizace přednášek
 • Přednášky jsou nepovinné, ale je doporučeno je navštěvovat.
Náplň přednášek
 1. Úvod do geodézie. Stavební geodézie. Tvar a rozměry zemského tělesa. Náhradní plochy. Princip zobrazování zemského povrchu – princip zobrazení. Zavedení rovinných pravoúhlých souřadnic. Geodetické referenční systémy.
 2. Souřadnicové výpočty – směrník, rajon (prostorová polární metoda), ortogonální metoda, oměrné, měření úhlů, délek, výšek.
 3. Mapování, státní mapové dílo – obsah katastrální mapy, SM5 a SM10, účelové mapy (technická mapa města), ZABAGED, střední a malé měřítko
 4. Katastr nemovitostí, organizace zeměměřické služby v ČR, právní předpisy v zeměměřictví.
 5. Další metody v geodézii: GNSS, laserové skenování, fotogrammetrie (fotoplán, ortofoto, letecká fotogrammetrie).
 6. Geodetické zaměření současného stavu budovy (v návaznosti na předpisy).

Harmonogram přednášek ZDE


Stránka naposledy upravena dne 09. 02. 2024 v 12:01.