Geodézie (523GEO)

Základní údaje o předmětu

 • Kód předmětu: 523GEO
 • Přednášející: Křemen Tomáš, Ing. Ph.D.
 • Rozsah: 1+0
 • Počet kreditů: 1
 • Ukončení: klz
 • Místnost cvičení/přednášky: – / 105 (budova architektury)

Nové!!! Zápočtový test z Geodézie  Nové!!!

Zápočtový test z Geodézie se bude konat 13. dubna 2022 v Moodlu od 9:00. Od 8:50 budu k dispozici na Teamsech, kde Vám stručně zopakuji průběh testu a případně pomůžu řešit technické problémy s testem.
Test se spustí v 9:05 a uzavře v 9:40. Časový limit na test je 30 minut.
Test se skládá z několika početních příkladů a několika otázek s možností výběru odpovědi (správná je vždy jen jedna odpověď). Při početních příkladech budete potřebovat kalkulačku přepnutou na úhlovou jednotku gon/grad.
Pokud v testu neuspějete, máte jeden opravný pokus.
Další termín zápočtového testu bude 20. dubna 2022. Účastnit se ho budou moci jen dopředu omluvení studenti z prvního testu a ti, co napoprvé neuspěli. Případný další termín bude až po individuální domluvě.

Druhý opravný termín bude 28. dubna 2022 od 13:00.

Anotace předmětu

Základní informace o Zemi, polohové bodové pole, základy geodetických výpočtů (polygonový pořad, protínání vpřed, zpět), hodnocení přesnosti měření a vytyčování, určování směrů a úhlů, určování délek, měření při účelovém mapování a dokumentaci skutečného provedení budov, určování výšek, výškové bodové pole, základy vytyčování, laserové skenovací systémy, státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu, určování ploch a objemů, katastr nemovitostí ČR a jeho úloha ve státních IS ve výstavbě, organizace zeměměřické služby ČR, moderní geodetické přístroje a metody.

Doporučená literatura

Skripta pro přednášky

 • Hánek, P. a kol.: Stavební geodézie. ČVUT Praha 2007.
 • Pospíšil, J. – Štroner, M.: Stavební geodézie – doplňkové skriptum. ČVUT Praha 2015.

Přednášky

Organizace přednášek
 • Přednášky jsou nepovinné, ale je doporučeno je navštěvovat.
Náplň přednášek
 1. Úvod do geodézie. Stavební geodézie. Tvar a rozměry zemského tělesa. Náhradní plochy. Princip zobrazování zemského povrchu – princip zobrazení. Zavedení rovinných pravoúhlých souřadnic. Geodetické referenční systémy.
 2. Souřadnicové výpočty – směrník, rajon (prostorová polární metoda), ortogonální metoda, oměrné, měření úhlů, délek, výšek.
 3. Mapování, státní mapové dílo – obsah katastrální mapy, SM5 a SM10, účelové mapy (technická mapa města), ZABAGED, střední a malé měřítko
 4. Katastr nemovitostí, organizace zeměměřické služby v ČR, právní předpisy v zeměměřictví.
 5. Další metody v geodézii: GNSS, laserové skenování, fotogrammetrie (fotoplán, ortofoto, letecká fotogrammetrie).
 6. Geodetické zaměření současného stavu budovy (v návaznosti na předpisy).

Harmonogram přednášek ZDE


Stránka naposledy upravena dne 26. 04. 2022 v 13:37.