Geodetická praxe (523GP)

Obsah stránek


Základní údaje o předmětu

 • Kód předmětu: 523GP
 • Vedoucí cvičení: Křemen Tomáš, Ing. Ph.D.
 • Doba trvání: 2 dny
 • Počet kreditů: 0 (společné s předmětem 523GEO)
 • Ukončení: z

Anotace předmětu

Praktické seznámení s vybranými geodetickými metodami. Geometrická nivelace ze středu – technická nivelace, globální navigační satelitní systémy – metoda RTK, měření při účelovém mapování a dokumentaci staveb – prostorová polární metoda s totální stanicí, pozemní statické laserové skenování.

Doporučená literatura

 • Hánek, P. a kol.: Stavební geodézie. ČVUT Praha 2007.
 • Pospíšil, J. – Štroner, M.: Stavební geodézie – doplňkové skriptum. ČVUT Praha 2015.

Základní informace 2024

Místo: fakulta stavební, ČVUT v Praze
Délka trvání: dvoudenní kurz
Začátek kurzu: 8:30 před učebnou, viz zápis v KOSu


Výuka je organizovaná jako dvoudenní kurz, který bude probíhat na fakultě stavební ČVUT v Praze a v jejím okolí a je zakončen zápočtem. Na jednotlivé kurzy se zapisujte v KOSu v jednorázových akcích. Výuka bude probíhat ve skupinách po 15 studentech. Skupiny jsou tvořeny při zápisu do KOSu. Datum jednorázové akce odpovídá začátku kurzu. V poznámce je uvedeno, kde se sejdete (jednotlivé učebny v 9. podlaží budovy B fakulty stavební). Každý den kurzu se začíná v 8:30. Prosím, buďte dochvilní.

Zápis na kurz je přes KOS – jednorázové akce, každý student se zapíše pouze jednou na termín, který mu vyhovuje

Termíny výuk Geodetické praxe:

Počet míst na Geodetické praxi je dán počtem studentů a personálními a prostorovými kapacitami na Fakultě stavební. Proto pečlivě volte termín kurzu. Pokud se budete chtít později přehlásit na jiný termín, který bude plný, musíte se domluvit s některým studentem/kou a vyměnit se s ním/ní.

Přesné termíny budou upřesněny v první polovině semestru hromadným e-mailem na adresy v KOSu.


Pomůcky:

 • psací, rýsovací a kancelářské potřeby, kalkulačku, kancelářské papíry formátu A4,
 • bílá čtvrtka formátu A3, milimetrový papír formátu A3,
 • vytištěné zápisníky na nivelaci a situaci, podložku na psaní,
 • vhodné oblečení a obuv (měří se za každého počasí).

Zápisníky:

Stránka naposledy upravena dne 09. 02. 2024 v 12:10.