Geodetická praxe (523GP)

Obsah stránek


Základní údaje o předmětu

 • Kód předmětu: 523GP
 • Vedoucí cvičení Křemen Tomáš, Ing. Ph.D.
 • Doba trvání: 2 dny
 • Ukončení: z

Anotace předmětu

Základní informace o Zemi, polohové bodové pole, základy geodetických výpočtů (polygonový pořad, protínání vpřed, zpět), hodnocení přesnosti měření a vytyčování, určování směrů a úhlů, určování délek, měření při účelovém mapování a dokumentaci skutečného provedení budov, určování výšek, výškové bodové pole, základy vytyčování, laserové skenovací systémy, státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu, určování ploch a objemů, katastr nemovitostí ČR a jeho úloha ve státních IS ve výstavbě, organizace zeměměřické služby ČR, moderní geodetické přístroje a metody.

Doporučená literatura

 • Hánek, P. a kol.: Stavební geodézie. ČVUT Praha 2007.
 • Pospíšil, J. – Štroner, M.: Stavební geodézie – doplňkové skriptum. ČVUT Praha 2015.

Základní informace 2022

Místo: fakulta stavební, ČVUT v Praze
Délka trvání: dvoudenní kurz
Začátek kurzu: 8:30 před učebnou, viz zápis v KOSu


Termíny výuk Geodetické praxe:

 1. termín: 31. května (út) a 1. června (st), 3 skupiny po 15 studentech
 2. termín: 2. června (čt) a 3. června (pá), 3 skupiny po 15 studentech
 3. termín: 6. června (po) a 7. června (út), 3 skupiny po 15 studentech
 4. termín: 8. června (st) a 9. června (čt), 3 skupiny po 15 studentech
 5. termín: 13. června (po) a 14. června (út), 3 skupiny po 15 studentech
 6. termín: 15. června (st) a 16. června (čt), 2 skupiny po 15 studentech

Výuka je organizovaná jako dvoudenní kurz, který bude probíhat na fakultě stavební ČVUT v Praze a v jejím okolí a je zakončen zápočtem. Na jednotlivé kurzy se zapisujte v KOSu v jednorázových akcích. Datum jednorázové akce odpovídá začátku kurzu. V poznámce je uvedeno, kde se sejdete (jednotlivé učebny v 9. podlaží budovy B fakulty stavební). Každý den kurzu se začíná v 8:30. Prosím, buďte dochvilní.

Zápis na kurz je přes KOS – jednorázové akce, každý student se zapíše pouze jednou na termín, který mu vyhovuje


Pomůcky:

 • psací, rýsovací a kancelářské potřeby, kalkulačku, kancelářské papíry formátu A4,
 • bílá čtvrtka formátu A3, milimetrový papír formátu A3,
 • vytištěné zápisníky na nivelaci a situaci, podložku na psaní,
 • vhodné oblečení a obuv (měří se za každého počasí).

Zápisníky:

Stránka naposledy upravena dne 22. 04. 2022 v 17:09.