Geodetická praxe (523GP)

Obsah stránek


Základní údaje o předmětu

  • Kód předmětu: 523GP
  • Vedoucí cvičení Křemen Tomáš, Ing. Ph.D.
  • Doba trvání: 2 dny
  • Ukončení: z

Anotace předmětu

Základní informace o Zemi, polohové bodové pole, základy geodetických výpočtů (polygonový pořad, protínání vpřed, zpět), hodnocení přesnosti měření a vytyčování, určování směrů a úhlů, určování délek, měření při účelovém mapování a dokumentaci skutečného provedení budov, určování výšek, výškové bodové pole, základy vytyčování, laserové skenovací systémy, státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu, určování ploch a objemů, katastr nemovitostí ČR a jeho úloha ve státních IS ve výstavbě, organizace zeměměřické služby ČR, moderní geodetické přístroje a metody.

Doporučená literatura

  • Hánek, P. a kol.: Stavební geodézie. ČVUT Praha 2007.
  • Pospíšil, J. – Štroner, M.: Stavební geodézie – doplňkové skriptum. ČVUT Praha 2015.

Základní informace 2023

Místo: fakulta stavební, ČVUT v Praze
Délka trvání: dvoudenní kurz
Začátek kurzu: 8:30 před učebnou, viz zápis v KOSu


Termíny výuk Geodetické praxe: Bude upřesněno, 3 skupiny po 15 studentech

Výuka je organizovaná jako dvoudenní kurz, který bude probíhat na fakultě stavební ČVUT v Praze a v jejím okolí a je zakončen zápočtem. Na jednotlivé kurzy se zapisujte v KOSu v jednorázových akcích. Datum jednorázové akce odpovídá začátku kurzu. V poznámce je uvedeno, kde se sejdete (jednotlivé učebny v 9. podlaží budovy B fakulty stavební). Každý den kurzu se začíná v 8:30. Prosím, buďte dochvilní.

Zápis na kurz je přes KOS – jednorázové akce, každý student se zapíše pouze jednou na termín, který mu vyhovuje


Pomůcky:

  • psací, rýsovací a kancelářské potřeby, kalkulačku, kancelářské papíry formátu A4,
  • bílá čtvrtka formátu A3, milimetrový papír formátu A3,
  • vytištěné zápisníky na nivelaci a situaci, podložku na psaní,
  • vhodné oblečení a obuv (měří se za každého počasí).

Zápisníky:

Stránka naposledy upravena dne 24. 01. 2023 v 14:59.