Vítejte na stránkách Katedry speciální geodézie

Aktuálně

Výuka katedry

Obory a předměty

Informace o katedře

Stručná charakteristika

Katedra zajišťuje pro studijní program Geodézie a kartografie výuku předmětu geodézie ve čtyřech semestrech, dále výuku teorie chyb a vyrovnávacího počtu a inženýrské geodézie. Nezbytnou součástí bakalářského studia jsou dále výuky v terénu z geodézie, při kterých studenti získávají i praktické dovednosti a učí se aplikovat teoretické poznatky do praxe. V navazujícím magisterském studiu ve specializaci Inženýrská geodézie výuka na katedře rozvíjí zejména znalosti a dovednosti v oblasti využití geodézie ve výstavbě. Zařazeny jsou i předměty zahrnující moderní metody sběru dat a metody automatizace v geodézii. Důležitou součástí specializace je i výuka v terénu z inženýrské geodézie a praktická měření úloh z oblasti geodézie v podzemních prostorách prováděná ve štole Josef. Další předměty specializace studenty seznamují s problematikou laserového skenování, ekonomiky v zeměměřictví a katastru, metrologie a zpracování dat v programech AutoCAD a Microstation. Pro ostatní studijní programy fakulty stavební a rovněž pro fakultu architektury zajišťuje katedra teoretickou i praktickou výuku stavební geodézie.

Ve vědeckovýzkumné činnosti řeší katedra otázky související s využitím 3D skenování v geodézii, inženýrské geodézii a v důlním měřictví, využití statistických metod v inženýrské geodézii, problematiku mikrosítí ve stavebnictví i strojírenství, využití geodetických metod pro zabezpečení jakosti a spolehlivosti staveb, aplikaci GNSS a UAV v inženýrské geodézii, a další

Katedra je vybavena laboratoří zaměřenou na moderní přístrojovou techniku, konkrétně jsou zde využívány laserové skenery a přesné totální stanice.

Odkazy

Stránka naposledy upravena dne 06. 09. 2023 v 11:44.