Témata a zadání


Informace o tématech nabízených katedrou lze získat na osobních stránkách vyučujících či při osobní konzultaci s potenciálními vedoucími prací a vedoucím katedry.

Vhodné téma diplomové práce z oblasti inženýrské geodézie si mohou studenti přinést též sami, např. z firmy kde brigádně pracují.

Seznam témat a zaměření:

Následující seznam obsahuje jen vybraná témata některých vyučujících

Ing. T. Jiřikovský, Ph.D.
  • Statistická analýza souboru měření přesné lokální sítě Mariánská.
  • Využití moderních geotechnických metod pro geodézii – Zhodnocení využitelnosti geodeticko-geotechnických bodů a sítí pro geodézii, posouzení přesnosti a možnosti společného zpracování dat naměřených geodetickými a geotechnickými metodami.
  • Nové metody měření pozorovaných bodů na přehradě Josefův Důl (autom. TS).
  • Podrobné mapování prostor štoly Josef a tvorba základní důlní mapy.
  • Návrh komplexního GIS pro podzemní pracoviště UEF Josef.
  • Tvorba (programování) uživatelských formátů pro import a export dat systému Trimble.
  • Tvorba (programování) účelových aplikací pro totální stanice Topcon GPT-7501.
prof. Ing. M. Štroner, Ph.D.

Laserový tracker Leica AT401 – různá témata. Testování přístroje a geodetických pomůcek. Délková metrologie. Kalibrace terénních délkových základen.

Ing. Lenka Línková, Ph.D.

Geodetické zaměření skutečného stavu budovy bývalé školy v obci Libčeves (okres Louny) – bakalářská práce pro 1 – 2 studenty.

Vlastní téma

Katedra udržuje dlouhodobou spolupráci se soukromými firmami z oboru geodézie. Problematika řešená ve firmách může být vhodným tématem ke zpracování závěrečné studentské práce. V případě zájmu o nabídku aktuálních témat kontaktujte vedoucího katedry nebo potenciálního vedoucího práce.

Je také možné přijít s vlastím tématem ke zpracování.

Stránka naposledy upravena dne 26. 05. 2022 v 8:53.