k154

Ing. Tomáš Suk

Základní informace
 • Pracovní pozice: Odborný asistent
  • Správce webu
 • Místnost: B902a
 • E-mail: tomas.suk@fsv.cvut.cz
 • Telefon:
 • Konzultační hodiny: Pondělí (10:00 – 12:00), dle dohody
Další kontakty

Výuka
Profesní životopis
Vzdělání:
 • Od roku 2017 České vysoké učení technické v Praze (Zikova 4, Praha, 166 36)
  • Studijní program: Geodézie a kartografie
  • Obor: Geodézie a kartografie
  • Pátý rok doktorského studia na katedře Speciální geodézie
 • 2015–2017 České vysoké učení technické v Praze (Zikova 4, Praha, 166 36)
  • Studijní program: Geodézie a kartografie
  • Obor: Geodézie a kartografie
  • Zakončení: Magisterská SZZ, prospěl s vyznamenáním
  • Téma práce: Webová mapová aplikace pro Český historický atlas
 • 2012–2015 České vysoké učení technické v Praze (Zikova 4, Praha, 166 36)
  • Studijní program: Geodézie a kartografie
  • Obor: Geodézie, kartografie a geoinformatika
  • Zakončení: Bakalářská SZZ, prospěl s pochvalou
  • Téma práce: Měření deformací betonového nosníku III během zátěžové zkoušky
 • 2008–2012 Střední průmyslová škola stavební Plzeň (Chodské náměstí 2, Plzeň, 301 00)
  • Obor: Geodézie a katastr nemovitostí
  • Zakončení: Maturita, prospěl s vyznamenáním
Pracovní zkušenosti:
 • Od roku 2019 České vysoké učení technické v Praze (Zikova 4, Praha, 166 36)
  • Pozice: Odborný asistent
  • K154 – Katedra Speciální geodézie, ČVUT v Praze
 • 2016–2019 Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. (Plukovníka Mráze 1, Praha, 102 00)
  • Pozice:  Geodet měřič, vedoucí měřičské skupiny, zpracovatel dat
  • Intenzita: 0,6 úvazku
 • 2012–2016 GEODETICKÉ SLUŽBY PLZEŇ spol. s r.o. (Popelnicová 60, Plzeň, 312 00)
  • Pozice: Geodet měřič, zpracovatel dat
  • Intenzita: prázdninové brigády, nepravidelné brigády během semestru
Řešené projekty:
 • Od roku 2017 spolupráce na projektech Katedry speciální geodézie (SGS)
  • K154 – Katedra Speciální geodézie, ČVUT v Praze
  • SGS20/052/OHK1/1T/11, SGS21/053/OHK1/1T/11…
 • 2017–2022 Projekt NAKI DG18P02OVV037 “Vltava – proměny historické krajiny v důsledku povodní, stavby přehrad a změn ve využití území s vazbami na kulturní a společenské aktivity v okolí řeky”
  • K155 – Katedra Geomatiky, ČVUT v Praze
 • 2016–2017 Projekt NAKI DG16P02H010 “Český historický atlas”
  • K155 – Katedra Geomatiky, ČVUT v Praze
 • 2014–2017 Studentská vědecká síla
  • K154 – Katedra Speciální geodézie, ČVUT v Praze
Další zkušenosti:
 • Hlavní organizátor akce Katana Matsuri 2017, 2020
  • Cca 150 účinkujících a 2 000 návštěvníků
 • Od roku 2016 Předseda Nihonto Kenkyukai – Společnost pro studium japonského meče
  • Česko-japonská společnost (Na Můstku 8, Praha, 110 00), IČ: 00539651
 • Od roku 2017 Člen Představenstva a Výkonného výboru Česko-japonské společnosti
  • Česko-japonská společnost (Na Můstku 8, Praha, 110 00), IČ: 00539651
 • Od roku 2013 Čestný člen Klubu Čajovna (2 roky Předseda klubu)
  • Studentská unie ČVUT (Zikova 4, Praha, 166 36)
  • Klub čítá cca 300 členů z toho cca 30 aktivních
 • 2015–2016 Delegát v parlamentu Studentské unie ČVUT
  • Studentská unie ČVUT (Zikova 4, Praha, 166 36)
Zájmy:
 • Od roku 2010 bojové umění iaidó (3. dan (Budo Plzeň)) a od roku 2015 Nakagawa ryu Battojutsu (1. kyu (Kenshokan dojo))
  • Trenér 3. třídy iaidó (Fakulta tělesné výchovy, Univerzita Karlova, Ovocný trh 5, 116 36)
  • Člen České reprezentace iaidó (vždy náhradník)
 • Japonský meč a tradiční kultura, čaj a čajová kultura, keramika, moderní věda, četba, výlety do přírody.
Publikace
Vybrané publikace:
Veškerá publikační činnost:

Stránka naposledy upravena dne 30. 06. 2022 v 10:44.