Pravidla docházky

Účast na přednáškách a cvičeních

Dle čl. 7 odst. 5 Studijního a zkušebního řádu: “Účast na přednáškách je doporučená. Účast na ostatních formách organizované výuky je zpravidla kontrolována a požadavky pro účast stanoví příslušný vedoucí katedry.”

Vedoucí katedry K154 pro účast na cvičeních stanovuje:

  • 100% povinná účast studentů na cvičeních.
  • Po domluvě s cvičícím možnost náhrady cvičení s jinou paralelkou.
  • Možnost omluvení neúčasti cvičícím na základě potvrzení vystavené lékařem.
  • Možnost omluvení neúčasti cvičícím na základě opodstatněného zdůvodnění (např. sportovní reprezentace školy).
  • Neomluvená neúčast na cvičení znamená neudělení zápočtu.
  • Výjimky z výše uvedeného jen na základě řádně schváleného individuálního studijního plánu.
  • Další výjimky možné na základě specifických pravidel stanovených na webu u konkrétních předmětů.

Stránka naposledy upravena dne 14. 01. 2022 v 15:11.