Bakalářské a magisterské diplomové práce nabízené z firem

Katedra udržuje dlouhodobou spolupráci se soukromými firmami z oboru geodézie. Problematika řešená ve firmách může být vhodným tématem ke zpracování závěrečné studentské práce. V případě zájmu o nabídku aktuálních témat kontaktujte vedoucího katedry nebo potenciálního vedoucího práce.

Vybrané spolupracující firmy:

Příklady nabízených/zpracovaných témat:

Zpracování dlouhodobých GPS měření.Ověření přesnosti a spolehlivosti měření v síti referenčních stanic CZEPOS.Vliv přidání signálu Glonass na výsledky měření GPS v reálném čase.Studie využitelnosti robotizovaného měření v inženýrské geodézii.Kombinace měření totální. stanicí a 3D skenování – aplikace Trimble VX.Vyrovnání mikrosítě o 19 bodech pro stavbu mostu o délce 1200m určenou měřením GPS v kombinaci s terestrickými metodami.Vyrovnání mikrosítě o délce 2800m, resp. 5000m určenou měřením GPS v kombinaci s terestrickými metodami.Porovnání metod pro určení základního výškového bodového pole pro liniové stavby – stavba D1105-1, Chýšť – Osičky.Zaměření skutečného provedení stavby po dokončení, s vyhotovením geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí.Rekonstrukce budovy a terénní úpravy, k.ú. Dobřichovice, p.p.č. 2414, 2415.Pořízení dokumentace distribuční sítě do systému Smallworld (na příkladu městského podniku města Bielefeld (SRN).Pořízení dokumentace distribuční sítě do systému Moskito – na příkladu společnosti RWE-(SRN).Pořízení dokumentace distribuční sítě do systému LIDS – na příkladu společnosti EON Česká republika.Pasport dopravy – jako nadstavba digitální technické mapy na příkladu konkrétních řešení na městech.Pasport zeleně -jako nadstavba digitální technické mapy na příkladu konkrétních řešení na městech.Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) – její geodetická část – vlastní pořizování díla.Geodetické měření deformací primárního ostění silničního tunelu Cholupice – Komořany (SOKP objekt 513).Vytyčení a vyhodnocení svislosti výškové stavby optickým provažovačem.Zhodnocení různých postupů kontrolního měření povrchu dálnice při přejímce dokončené stavby.Hodnocení software totálních stanic Sokkia.Měření posunů a přetvoření.

Poslední aktualizace: 7. 3. 2016 000 21:10

Stránka naposledy upravena dne 16. 02. 2022 v 14:19.