Speciální geodézie
logo Katedra speciální geodézie

Fakulta stavební


Digitální modely terénu. Výuka studentů v terénu. Laboratorní kalibrace přístrojů. Aplikace inženýrské geodézie. Laserové skenovací systémy. Výukové středisko Štola Josef. Den otevřených dveří na Fsv.

Aktuálně

Informace o katedře

Stručná charakteristika

Katedra zajišťuje pro studijní obor geodézie a kartografie výuku geodézie, inženýrské geodézie, geodézie v podzemních prostoráchú, ekonomiky v zeměměřictví a katastru. V rámci volitelných předmětů nabízí výuku stavební a průmyslové geodézie, kontrolního měření a měření posunů, laserového skenování, základů automatizace měření v inženýrské geodézii, metrologie, systému Microstation, podnikání a management G a K a dějin zeměměřictví. Pro všechny ostatní studijní obory fakulty stavební a fakultu architektury zajišťuje katedra výuku stavební geodézie a ve volitelných předmětech dále rozvíjí aplikaci geodézie pro jednotlivé stavební obory.

Ve vědeckovýzkumné činnosti řeší katedra otázky související s využitím laserů a laserového skenování v inženýrské geodézii a v důlním měřictví, problematiku úsekové ekonomiky v oboru, využití statistických metod v inženýrské geodézii, problematiku mikrosítí ve stavebnictví i strojírenství, využití geodetických metod pro zabezpečení jakosti a spolehlivosti staveb, aplikaci GPS v inženýrské geodézii, otázky hodnocení jakosti geodetických a kartografických prací atd.

Katedra je vybavena laboratoří zaměřenou na moderní přístrojovou techniku, konkrétně jsou zde využívány laserové skenery a přesné totální stanice.

Odkazy


Všechna práva vyhrazena © | Katedra speciání geodézie 2017 - 2021.