Bakalářské práce (BAP)

Základní údaje o předmětu

  • Kód předmětu: 154BAP
  • Cvičící: Vedoucí bakalářské práce
  • Rozsah: 0+8
  • Počet kreditů: 10
  • Ukončení: z, (obhajoba)

Anotace předmětu

Rozsah cca 30 stran, obsah dle pokynů vedoucího bakalářské práce.

Doporučená literatura

  • Doporučí vedoucí práce dle téma

Téma bakalářské práce

Téma je možné vybrat z nabízených témat pracovníků katedry, nebo z nabídky firem. Je také možné přijít s vlastním tématem, za předpokladu, že se na katedře najde vhodný vedoucí práce.