Ekonomika v zeměměřictví a katastru (EZKA)

Obsah stránek


Základní údaje o předmětu

 • Kód předmětu: 154EZKA
 • Přednášející: doc. Ing. Rudolf Urban, Ph.D.
 • Cvičící: doc. Ing. Rudolf Urban, Ph.D. (vedoucí cvičení),
  • Ing. Lenka Línková, Ph.D.
 • Rozsah: 2+1
 • Počet kreditů: 2
 • Ukončení: zk
 • Místnost cvičení/přednášky B971/A230

Anotace předmětu

Platné právní předpisy v zeměměřictví a katastru. Tvorba ceny, náklady firmy, zisk a ztráta. Formy podnikání. Daňová povinnost v ČR. Makroekonomická teorie. Management a marketing. Podnik a jeho ekonomická hodnota. Princip fungování trhu. Veřejné zakázky. Péče o jakost zeměměřických prací a jejich výsledků.

Doporučená literatura

Právní předpisy
 • Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
 • Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb.
 • Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).
 • Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).
 • Vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí.
 • Vyhláška č. 359/2013 Sb., o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu.
 • Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech.
 • Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na území celého státu a zásady jejich používání.
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
 • Zákon č. 90/2012 Sb., Obchodní zákoník.
 • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
 • Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.
Další literatura
 • [1] Frková, J.: Individuální podnikání. Skriptum FSv. 1.vyd., Vydavatelství ČVUT, Praha 1998. 99 s.
 • [2] Holman, R.: Ekonomie. 3. aktualizované vyd., C. H. Beck, Praha 2002. 714 s.
 • [3] Kotler, P.: Marketing. Management. 10. rozšířené vyd., Grada Publishing, Praha 2001. 780 s.
 • [4] Samuelson, P. A. – Nordhaus, W. A.: Ekonomie. 1.vyd., Svoboda, Praha 1995. 1010 s.
 • [5] Pilátová, J. – Pilát, T.: Ekonomická a účetní agenda podnikatele. 2. aktualizované vyd., Grada Publishing, Praha 2003. 136 s.
 • [6] Sedláček, M. a kol.: Základy ekonomické teorie. Skriptum FSv. Dotisk 1. vyd., Vydavatelství ČVUT, Praha 2002. 139 s.
 • [7] Sojka, M. – Konečný, B.: Malá encyklopedie moderní ekonomie. 4. aktualizované vyd., Libri, Praha 2002. 200 s.

Přednášky

Organizace přednášek
 • Přednášky jsou nepovinné, ale je doporučeno je navštěvovat.
 • Program přednášek je vyvěšen na internetové stránce předmětu a na nástěnce předmětu umístěné v 9. patře.
Náplň přednášek
 1. Úvod do ekonomiky. Základní pojmy, zeměměřická služba, předpisy.
 2. Tvorba ceny, náklady firmy, zisk a ztráta.
 3. Daňová povinnost v ČR.
 4. Formy podnikání.
 5. Management.
 6. Marketing.
 7. Makroekonomie.
 8. Podnik a jeho ekonomická hodnota.
 9. Trh.
 10. Veřejné zakázky.
 11. Kontrola kvality.

Cvičení

Organizace cvičení, podmínky udělení zápočtu
 • Podmínky pro docházku studentům odpovídají pravidlům K154.
 • Udělení zápočtu je podmíněno docházkou, splněním úloh a zápočtového testu.
Harmonogram cvičení
 • Časový harmonogram cvičení je možné zobrazit ve formátu pdf.

Podklady ke cvičení

Domácí úkoly

Analýza zisku
SouborPopis obsahu souboru
Slovní zadáníslovní zadání domácího úkolu
Návod návod na vypracování domácího úkolu
Numerické zadání numerické zadání domácího úkolu
Kontrola výsledků kontrola výsledků domácího úkolu

Stránka naposledy upravena dne 14. 09. 2023 v 8:38.