Metrologie v geodézii (MEGE)

Obsah stránek


Základní údaje o předmětu

  • Kód předmětu: 154MEGE
  • Přednášející: Línková Lenka, Ing. Ph.D.
  • Cvičící: Línková Lenka, Ing. Ph.D. 
  • Rozsah: 1+1
  • Počet kreditů: 2
  • Ukončení: kz
  • Místnost cvičení/přednášky: B977/B977

Anotace předmětu

Metrologické předpisy, terminologie. Kalibrace geodetických přístrojů a pomůcek. Nejistoty měření. Metrologie v systému řízení kvality. Zavádění metrologie v geodetické firmě.

Doporučená literatura

[1] Zákon č.505/1990 Sb., o metrologii v platném znění.

[2] TNI 01 0115 Mezinárodní metrologický slovník – Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM). Aktuální vydání.

[3] Šindelář, V.-Tůma, Z.: Metrologie, její vývoj a současnost. 1. vyd., ČMS, Praha 2002.

[4] Tůmová, O: Metrologie a hodnocení procesů, BEN – technická literatura, 2010, ISBN 978-80-7300-249-7.


Přednášky

Organizace přednášek

Přednášky jsou nepovinné, ale je doporučeno je navštěvovat.

Harmonogram přednášek

Aktuální časový harmonogram přednášek naleznete v kurzu Moodle.


Cvičení

V zimním semestru 2023/24 jsou veškeré závazné informace k průběhu přednášek i cvičení v kurzu Moodle, přednášky probíhají podle rozvrhu ve třídě.

Organizace cvičení

Cvičení je realizováno ve formě samostatného vyhotovení semestrální měřické úlohy. Součástí této úlohy je geodetické měření na metrologické základně pro kalibraci přístrojů (doba trvání závisí na organizaci měřických prací a kvalitě získaných výsledků). Studenti vyhotovují semestrální práci dle metodiky ČSN ISO 17 123 s průběžnými konzultacemi a konečným vyhodnocením.


Podmínky pro udělení klasifikovaného zápočtu

Výsledná známka z předmětu vychází z hodnocení semestrální měřické úlohy a z hodnocení závěrečného zápočtového testu.

Pravidla docházky v souladu s obecnými pravidly katedry. Hodnocení semestrální měřické úlohy E nebo lépe (při hodnocení F se úloha vrací k přepracování), hodnocení zápočtového testu E nebo lépe (při hodnocení F má student jednu možnost opravného testu).

Stránka naposledy upravena dne 19. 09. 2023 v 8:32.