Stavebně průmyslová geodézie (SPG)

Obsah stránek


Základní údaje o předmětu

 • Kód předmětu: 154SPG
 • Přednášející: doc. Ing. Pavel Hánek, CSc
 • Cvičící: Ing. J. Braun, Ph.D. (vedoucí cvičení)
 • Rozsah: 2+2
 • Počet kreditů: 4
 • Ukončení: z, zk
 • Místnost cvičení/přednášky: B971/B977

Anotace předmětu

Geodetické práce v silničním a železničním stavitelství, při výstavbě mostů a vodohospodářských děl. Geodézie ve strojírenství. Katastr podzemních vedení. Zaměřování stavebních a památkových objektů. Podmínka: zkouška z IG.

Doporučená literatura

 • Hánek P. – Janžurová I.: Stavební a průmyslová geodézie – doplňující text, zapůjčeno na semestr.

Přednášky

Organizace přednášek
 • Přednášky jsou nepovinné, ale je doporučeno je navštěvovat.
 • Program přednášek je vyvěšen na internetové stránce předmětu a na nástěnce předmětu umístěné v 9. patře.
Náplň přednášek

Obsah přednášek a další informace je uveden na osobní stránce přednášejícího: doc. Ing. Pavel Hánek, CSc

 1. Úvod do metrologie
 2. Památková péče
 3. Investiční činnost
 4. Měřické práce ve vodním hospodářství
 5. Strojírenství
 6. Železnice
Doplňkový materiál k přednáškám

Přednášky pro LS 2022/2023 ke stažení zde.


Cvičení

Organizace cvičení, podmínky udělení zápočtu
 • 100% povinná účast studentů na cvičeních.
 • Možnost omluvení neúčasti cvičícím na základě potvrzení vystavené lékařem.
 • Možnost omluvení neúčasti cvičícím na základě opodstatněného zdůvodnění (např. sportovní reprezentace školy).
 • Neomluvená neúčast na cvičení znamená neudělení zápočtu.
 • Výjimky z výše uvedeného jen na základě řádně schváleného individuálního studijního plánu.
 • Samostatné vypracování úloh, včasné odevzdání a hodnocení nejhůře za E.
Harmonogram cvičení

Letní semestr 2023/2024
sudé úterky 13:00-16:50

Studijní skupinaDatumNáplň cvičení
Všichni20. 2. 2024Úvodní cvičení – zadání úloh
Všichni5. 3. 2024Zaměření dokončené stavební konstrukce – statistická analýza
Všichni19. 3. 2024 Zaměření průmyslového výrobku – podklad pro výrobu
Všichni2. 4. 2024 Zaměření prostorové polohy komína
Všichni16. 4. 2024Vytyčení podle stavebního výkresu
Všichni14. 5. 2024Konzultace a hodnocení úloh
Další informace k předmětu

Jsou dostupné na webových stránkách přednášejícího doc. Ing. Pavla Hánka, CSc.

Stránka naposledy upravena dne 16. 02. 2024 v 12:03.