Stavebně průmyslová geodézie (SPG)

Obsah stránek


Základní údaje o předmětu

 • Kód předmětu: 154SPG
 • Přednášející: doc. Ing. Pavel Hánek, CSc
 • Cvičící: Ing. J. Braun, Ph.D. (vedoucí cvičení)
 • Rozsah: 2+2
 • Počet kreditů: 4
 • Ukončení: z, zk
 • Místnost cvičení/přednášky: B971/B976 (online MS Teams)

Anotace předmětu

Geodetické práce v silničním a železničním stavitelství, při výstavbě mostů a vodohospodářských děl. Geodézie ve strojírenství. Katastr podzemních vedení. Zaměřování stavebních a památkových objektů. Podmínka: zkouška z IG.

Doporučená literatura

 • Hánek P. – Janžurová I.: Stavební a průmyslová geodézie – doplňující text, zapůjčeno na semestr.

Přednášky

Organizace přednášek
 • Přednášky jsou nepovinné, ale je doporučeno je navštěvovat.
 • Program přednášek je vyvěšen na internetové stránce předmětu a na nástěnce předmětu umístěné v 9. patře.
Náplň přednášek

Obsah přednášek a další informace je uveden na osobní stránce přednášejícího: doc. Ing. Pavel Hánek, CSc

Doplňkový materiál k přednáškám

Geodetické práce v památkové péči

 • Vybrané slidy z přednášky (ukázky zákresu, měření a terminologie u vybraných prvků) v pdf.
 • Speciální metody k přenesení polohy a směrníku do vyšších pater budov v archivu zip.
 • Prezentace a příspěvek “Dokumentace architektonických památek s využitím laserového skenování” z konference “45. Geodetické informační dny” (2009). Příspěvek ke stažení zde (pdf) a prezentace zde (ppt).

Cvičení

Organizace cvičení, podmínky udělení zápočtu
 • 100% povinná účast studentů na cvičeních.
 • Možnost omluvení neúčasti cvičícím na základě potvrzení vystavené lékařem.
 • Možnost omluvení neúčasti cvičícím na základě opodstatněného zdůvodnění (např. sportovní reprezentace školy).
 • Neomluvená neúčast na cvičení znamená neudělení zápočtu.
 • Výjimky z výše uvedeného jen na základě řádně schváleného individuálního studijního plánu.
 • Samostatné vypracování úloh, včasné odevzdání a hodnocení nejhůře za E.
Harmonogram cvičení

Letní semestr 2021/2022:

Studijní skupinaDatumNáplň cvičení
Všichni23. 2. 2022Úvodní cvičení – zadání úloh
Všichni9. 3. 2022Zaměření interiéru památkového objektu
Všichni23. 3. 2022Zaměření železničního oblouku
Všichni6. 4. 2022Zaměření prostorové polohy komína
Všichni20. 4. 2022Vytyčení podle stavebního výkresu
Všichni4. 5. 2022Konzultace a odevzdání úloh
Další informace k předmětu

Jsou dostupné na webových stránkách přednášejícího doc. Ing. Pavla Hánka, CSc.

Stránka naposledy upravena dne 10. 02. 2022 v 11:11.