k154TCVI  - prezentace k přednáškám

(Út 12:00 - 13:50, C206)

Materiály vznikly v rámci řešení projektu "Inovace výuky teorie chyb, kartografie a oceňování nemovitostí", podpořeným vnitřní soutěží ČVUT v Praze pro rok 2019 na podporu rozvojových projektů akademických pracovníků a studentů v rámci Institucionálního plánu ČVUT.                        


prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D (homepage)

Soubory ke stažení:

Prezentace a další materiály.


1. Úvod do předmětu. Chyby měření. Charakteristiky náhodných veličin. pdf pptx

2. Vybraná rozdělení pravděpodobnosti náhodných veličin. Bodové a intervalové odhady. Testování shody rozdělení. pdf pptx

3. Zákon hromadění skutečných chyb, směrodatných odchylek. pdf pptx


4. Dvou a vícerozměrné chyby a charakteristiky přesnosti. Vyrovnání měření. Vyrovnání měření přímých. Dvojice měření. pdf pptx


5. Metoda nejmenších čtverců. Vyrovnání měření zprostředkujících. pdf pptx

6. Vyrovnání měření zprostředkujících – příklady. pdf pptx


7. Vyrovnání měření zprostředkujících – přehled postupu vyrovnání, kontroly. pdf pptx


8. Vyrovnání podmínkových měření.
pdf pptx

9. Vyrovnání zprostředkujících s podmínkami. pdf pptx

10. Vyrovnání geodetické sítě. Vyrovnání sítě volné, vázané. pdf pptx


11. Regresní a korelační analýza - lineární regrese. pdf pptx

12. Testování statistických hypotéz. pdf pptx

13. Závěr, ke zkoušce.Poznámky ke zkoušce:

Témata zásadní, důležitá a neprominutelná:
 
::chyby měření, charakteristiky přesnosti, normální rozdělení, intervalové odhady,
  ::zákon hromadění skutečných chyb, směrodatných odchylek,
  ::vyrovnání přímých měření, dvojice měření
  ::MNČ zprostředkujících
  ::MNČ podmínkových
  ::MNČ zprostředkující s podmínkami
  ::Vyrovnání geodetické sítě volné a vázané
  ::koeficient korelace, lineární regrese.
Témata orientační:
 
::Zbytek
Početní příklady ke zkoušce:
  1. Všechny výpočty ze cvičení včetně zápisníků.
  2. Odvození a výpočty vzorců ze přednášek.
Vybavení na zkoušku:
  1. Papír, potřeby na psaní, kalkulačka.
  2. Není povolena literatura, výtahy, poznámky.
Průběh zkoušky:
  1. Písemný test - trvání 1 hodina, obvykle 3 početní příklady. Pro postup k ústní části je nutná známka lepší F (tj. maximálně jeden ze tří příkladů hodnocený známkou F).
  2. Ústní zkouška - zadání 3 témat, písemná příprava, diskuse.

Štroner, 24.9.2012