PROGRAM CVIČENÍ Z GEODÉZIE 3 (154GED3)

2023-2024

Přednášející: prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.

Vedoucí cvičení: Dr. Ing. Zdeněk Skořepa (B927, tel. 224354660, e-mail: skorepa@fsv.cvut.cz)

Konzultační hodiny: Út 11-13 h (po dohodě i jiný den)

Cíl výuky: Získat praktické zkušenosti při práci s teodolitem, totální stanicí a nivelačním přístrojem při měření výšek

Obsah výuky: Trigonometrické měření výšek, nivelace, tachymetrie, digitální model terénu

Forma výuky: Praktické cvičení v terénu (požaduje se znalost geodetického systému Groma a programu Matlab)


 

 

 


Rozvrh předmětu a úloh

01
«08.00
    08.50»
02
«09.00
    09.50»
03
«10.00
    10.50»
04
«11.00
    11.50»
05
«12.00
    12.50»
06
«13.00
    13.50»
07
«14.00
    14.50»
08
«15.00
    15.50»
09
«16.00
    16.50»
po G2-17                                                         KC
B978, B870
Skořepa Z.                                            Seidl M.
G2-18                                                          KC
B976, B870
Skořepa Z                                             Seidl M.
út
st
čt G2-16, G2-17                     KP
C208
Štroner M.

Týden Úloha Název úlohy Termín odevzdání Změny
2-5 U_1a Souřadnice a výška bodu  Týden po měření


Pondělí  25.09.2023
výuka na Mariánské
155VGP

Pondělí 20.11.2023 ( L)
výuka  jako v pátek (S)
2-7 U_1b Souřadnice a výška bodu  8. týden
2-3 U_2 Výška předmětu 4. týden
4-5 U_3 Vodorovná a obecná rovina 7. týden
6-7 U_4 Tachymetrie 8. týden
8-9 U_5 Technická nivelace 10. týden
8-12 U_6 Přesná nivelace 13. týdenuč. 1
11. týdenuč. 2
8-12 U_7 Digitální model terénu, řešení vrstevnic 11. týdenuč. 1
13. týdenuč. 2
13 Zápočtový test - 18.  12. 2023  (pondělí)

Rozpis úloh

Týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pondělí 25/09 02/10 09/10 16/10 23/10 30/10 06/11 13/11 20/11 27/11 04/12 11/12 18/12
Učitel 1 - - - U_1 U_2 U_1 U_3 U_1 U_4 U_7 - - - U_7 U_6 U_6 TEST
Učitel 2 - - - U_2 U_1 U_3 U_1 U_4 U_1 U_6 - - - U_6 U_7 U_7
 

   U_1  U_2  U_3  U_4  U_5_6 

   DT-200... digitální teodolit TOPCON řady DT-200 (manuál)                U_7... + stručný návod Atlas DMT

   TPS400... totální stanice Leica řady TPS400 (manuál)

   TS06 (FlexLine)... totální stanice Leica řady FlexLine (manuál)                         

V zájmu vlastní bezpečnosti je v terénu povinnou součástí oděvu reflexní vesta, měří se za každého počasí.

Předpokládá se teoretická příprava na cvičení - přednášky, skripta, zadání úloh. Do terénu psací potřeby, kalkulačku, listy

papíru na poznámky a měřické zápisníky.

Podmínky pro udělení zápočtu:

- dodržení stanovených termínů odevzdání jednotlivých úloh (úlohy U_2 a U_4 skupina, ostatní jednotlivec)

- 100% účast  (omluvou je pouze nemoc doložená lékařem), aktivní přístup k určeným činnostem na cvičeních

- splnění zápočtového testu ( 18. 12. 2023, při klasifikaci F oprava  22. 12. 2023 od 11 h, B977 )

- zápočtový test: 5 příkladů ze cvičení, každý se hodnotí samostatně a hranice úspěšnosti je maximálně dvakrát F !!!

- úlohy musí být jedinečné, opsané úlohy nebo nezájem o odborné činnosti během výuky znamená automaticky

neudělení zápočtu, chybně nebo neúplně zpracované úlohy se obecně nevracejí k opravě, přičemž klasifikace F

je z hlediska udělení zápočtu pro úlohy nepřípustná !!!

  

 

 

 

 

 

Obsah a formální náležitosti úloh:

- odevzdávají se celé v tištěné podobě (A4) nebo po dohodě s vyučujícím v digitální formě

- technická zpráva - vzor, obecný postup řešení

- záznam výsledků měření se provádí zápisem do příslušných tiskopisů nebo záznamem v totální stanici

- registrovaná data se v úloze odevzdávají v textovém tvaru

- protokol o výpočtech krok za krokem

- výsledky výpočtů, seznam souřadnic (č. bodu, Y, X, poznámka), závěr

- pečlivé grafické zpracování.

Literatura

[1] Štroner, M.: Přednášky

[2] Blažek, R. - Skořepa, Z.: Geodézie 3 (Výškopis). Praha, ČVUT 2009.

[3] Formanová, P. - Kubín, T.: Geodézie 1, 2. Návody na cvičení. Praha, ČVUT 2009.

[4] Blažek, R. – Skořepa, Z.: Sledování velikosti a časových změn vlivu refrakce při geodetických měřeních. Geodetický a kartografický obzor, 47(89), 2001, č.2.

[5] Blažek, R. – Skořepa, Z.: Určení vlivu vertikální složky refrakce na měřené zenitové úhly Sanchezovou metodou. Geodetický a kartografický obzor, 49(91), 2003, č.4.

 

Praha 25. 9. 2023                                                                                             Dr. Ing. Zdeněk Skořepa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užitečné odkazy

http://www.cuzk.cz/

http://www.vugtk.cz

http://egako.eu

https://www.surveyinginstruments.org

http://www.gefos.cz

http://www.geotronics.cz

http://www.atlasltd.cz

http://www.groma.cz

http://www.geus.cz

http://www.gepro.cz

http://www.zememeric.cz

http://www.humusoft.cz

http://cs.wikipedia.org


 

 

Zápočet se uděluje do 8.1.2024
Elektronická evidence docházky a úloh na https://docs.google.com/