Základy automatizace v inženýrské geodézii (ZAIG)

Obsah stránek

 1. Základní údaje o předmětu
 2. Přednášky
 3. Zkouška
 4. Cvičení

Základní údaje o předmětu

 • Kód předmětu: 154ZAIG
 • Přednášející: prof. Ing. J. Pospíšíl, CSc.
 • Cvičící: Ing. J. Braun, Ph.D.
 • Rozsah: 1+1
 • Počet kreditů: 2
 • Ukončení: z, zk
 • Místnost cvičení/přednášky: B971/B971

Anotace předmětu

Základní pojmy – měření, automatizace, měřicí řetězec, snímač. Základní požadavky na snímač. Elektrické měřicí obvody – převáděcí členy, vyhodnocovací členy, indikátory, paměť, můstkové obvody. Pasivní snímače. Odporové snímače – potenciometrické snímače pro pohyb posuvný a pro pohyb otáčivý, tenzometry, polovodičové tenzometry, snímače teploty. Kapacitní snímače – pro pohyb posuvný a pro pohyb otáčivý. Indukčnostní snímače – snímače parametrické, snímače transformátorové, selsyny, snímače pro posuvný pohyb a pro pohyb otáčivý. Aktivní snímače. Indukční snímače – dynamická měření. Optoelektronické snímače – fotodiody, PSD, CCD, CMOS, snímání polohy a posuvu. Snímače horizontu – využití snímačů odporových, kapacitních, indukčnostech, kyvadlových a optoelektronických. Snímače čárkového kódu. Světlované (vláknové) snímače – interní, externí, měření posunu. Užívané zdroje optického záření – LED, lasery. Využití čárkového kódu u nivelačního přístroje. Úvod do automatických geodetických měřicích systémů. Některé systémy pro 3D měření – Laser 3D-TM, Profiler 4000, DIBIT. Automatizace při zatěžovacích zkouškách stavebních konstrukcí. Statické a dynamické zatěžovací zkoušky. Sledování vlivu vnějšího prostředí na měření. Řízení stavebních strojů.

Doporučená literatura

 • BHAVIKATTI S.S.: Surveying – Theory and Practice (2nd Revised edition). I. K. International Publishing House Pvt. Ltd, 2018. 896s. ISBN 978-93-85-90908-5.
 • WILSON, J. S.: Sensor Technology Handbook. Elsevier, 2005. 702 s.ISBN: 978-0-7506-7729-5.
 • FRADEN,J.: Handbook of modern sensors. Springer, 2004. ISBN 978-0-387-00750-4.
 • THORNE, K. S. – BLANDFORD, R. D.: Modern classical physics : optics, fluids, plasmas, elasticity, relativity, and statistical physics. Princeton University Press, 2017. 1552 s. ISBN 978-0691159027.
 • Kašpar, M. – Pospíšil, J. – Štroner, M. – Křemen, T. – Tejkal, M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. Vega s.r.o., Hradec Králové 2003, 111 s.
 • Hauf, M.: Geodézie II. Základy elektronických metod v geodézii. (skriptum FSv ). ES ČVUT, Praha 1984,152 s.
 • Kašpar, M.- Pospíšil, J.: Využití laserové techniky v investiční výstavbě. NADAS, Praha 1989, 344 s.
 • Kašpar, I.- Kutman, O.- Michalko, O.: Fyzika – měření fyzikálních veličin(skriptum FSv). ES ČVUT, Praha 1988, 155 s.
 • Mikš, A.: Fyzika 28 – Elektromagnetické pole (skriptum FSv). Vydavatelství ČVUT, Praha 1999, 82 s.
 • Švec, M.: Aplikovaná optika a elektronika (skriptum FAST VUT Brno). ES VUT, Brno 1988, 151 s.
 • Toman, J.: Elektrotechnika a elektronika pro stavaře (skriptum FSv). Vydavatelství ČVUT, Praha 1994, 186 s.
 • Doplňková literatura bude uvedena na přednáškách a cvičeních.

Přednášky

Organizace přednášek
 • Přednášky jsou nepovinné, ale je doporučeno je navštěvovat.
 • Program přednášek je vyvěšen na internetové stránce předmětu a na nástěnce předmětu umístěné v 9. patře.
Rámcová náplň přednášek
 • Základní vlastnosti AMS, EMO, pasivní snímače
 • Aktivní snímače, snímače horizontu, čárkového kódu, zdroje optického záření
 • Využití snímání čárkového kódu u nivelačních přístrojů
 • Úvod do automatizovaných geodetických měřicích systémů, specifické systémy 3D, automatický monitoring
 • Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí
 • Vliv vnějšího prostředí na měření v IG
 • Řízení stavebních stojů
Studijní materiály

Zkouška

Organizace zkoušky: písemná

Otázky ke zkoušce

 1. Z čeho se skládá měřicí řetězec?
 2. Vysvětlete pojem snímač.
 3. Jaké snímače znáte?
 4. Základní požadavky na snímač.
 5. Stejnosměrné můstky.
 6. Střídavé můstky.
 7. Diferenční můstky.
 8. Odporové snímače.
 9. Kapacitní snímače.
 10. Indukčnostní snímače.
 11. Indukční snímače.
 12. Snímače horizontu.
 13. Optoelektronické snímače poloha a posuvu.
 14. Využití CCD snímače v geodetických přístrojích(nivelační, teodolitové, fotogrammetrické.. přístroje).
 15. Snímače čárkového kódu.
 16. Princip určování čtení na lati pomocí digitálního nivelačního přístroje.
 17. Světlovodné ( vláknové) snímače.
 18. Automatické cílení totálních stanic – principy, postupy
 19. Automatické cílení totálních stanic – druhy senzorů, postupy cílení/vyhodnocení
 20. Co je geotechnický monitoring?
 21. Automatický monitoring – příklady.
 22. Automatický monitoring – druhy senzorů.
 23. Jaké jsou základní automatizační prvky při řízení stavebních strojů?
 24. Geodetické podklady pro řízení stavebních strojů.
 25. Druhy senzorů při řízení stavebních strojů.

Cvičení

Organizace cvičení, podmínky udělení zápočtu
 • 100% povinná účast studentů na cvičeních.
 • Možnost omluvení neúčasti cvičícím na základě potvrzení vystavené lékařem.
 • Možnost omluvení neúčasti cvičícím na základě opodstatněného zdůvodnění (např. sportovní reprezentace školy).
 • Neomluvená neúčast na cvičení znamená neudělení zápočtu.
 • Výjimky z výše uvedeného jen na základě řádně schváleného individuálního studijního plánu.
 • Samostatné vypracování úloh, včasné odevzdání a hodnocení nejhůře za E.

Měření úloh bude probíhat v menších skupinkách a přesný čas měření si studenti dohodnou se cvičícím.

Rámcová náplň cvičení
 • Úloha 1: Kontrola povrchu vozovky.
 • Úloha 2: Využití funkcí multistanice Leica MS60
Harmonogram cvičení
 • Časový harmonogram cvičení je možné stáhnout ve formátu pdf.

Stránka naposledy upravena dne 02. 10. 2022 v 17:36.