Výuka v terénu GD 3, 4 (VY3)

Obsah stránek

 1. Základní údaje o předmětu
 2. Cvičení
 3. Podklady ke cvičení
 4. Úlohy

Základní údaje o předmětu

 • Kód předmětu: 154VY3
 • Přednášející: —
 • Cvičící: Dr. Ing. Z. Skořepa (vedoucí cvičení),
  • Ing. Braun Jaroslav, Ph.D.
  • Ing. Braunová Hana.
 • Rozsah: 0+4 (2 týdny v terénu)
 • Počet kreditů: 2
 • Ukončení: kz
 • Místnost cvičení/přednášky: Výukové středisko FSv ČVUT Mariánská u Jáchymova

Anotace předmětu

Zaměření a výpočet bodů geodetické sítě – plošná účelová síť s měřenými vodorovnými směry a délkami, určení trigonometrických výškových rozdílů z oboustranně a současně měřených zenitových úhlů a šikmých délek pomocí totální stanice, určení výšky jednoho bodu sítě geometrickou nivelací ze středu (přesná nivelace), použití GNSS (RTK měření v síti referenčních stanic CZEPOS), výpočet podle metody nejmenších čtverců. Podrobné polohopisné a výškopisné měření (tachymetrie) zadané lokality v extravilánu v měřítku 1 : 1000 a vyhotovení digitálního modelu terénu. Zaměření stávajícího stavu stavebního objektu pro plánovanou rekonstrukci a vyhotovení dokumentace v měřítku 1 : 50 (výkres půdorysu).

Základní informace o kurzu 2024

 • Termín:  1.9. – 13. 9. 2024
 • Místo: Výukové středisko FSv ČVUT Mariánská u Jáchymova, Kapitána Jaroše 41, okres Karlovy Vary
 • Doprava: Doprava je individuální. Cestovné si hradí každý student sám.
 • Příjezd a odjezd: na Mariánskou od 17:00 do 18:00 hodin 1. 9. 2024, stravování začíná večeří. Odjezdy jsou po snídani 13. 9. 2024.

Na začátku výuky budete rozděleni do skupin po 3-4 studentech. Předběžně se dohodněte, je nutné mít vytištěné podklady k úlohám

Důležité
 • Mít předmět zapsán v systému KOS před zahájením kurzu!
 • Od každého bude vybrána vratná kauce 300 Kč.
 • Souhlasit s podmínkami BOZP a ubytovacího řádu střediska: výňatek ubytovacího řádu.
 • Každý vlastní reflexní vestu, práce na silnici za provozu!!!
 • Kancelářské vybavení pro zpracování a odevzdání úloh viz pokyny.
 • Vhodné oblečení do deště a přezuvky na chatu.
Platba
 • Placená částka: 3720 Kč 
 • Platbu je nutno uskutečnit do 3. 6. 2024
 • Platit lze pouze bezhotovostním převodem z účtu na účet:
 • Bez uvedení variabilního symbolu nemůže být Vaše platba identifikována!!!

Kurz – cvičení

Docházka a hodnocení studentů

Známky z měřických úloh a zápočtového testu jsou k nahlédnutí ZDE.

Doplňující informace

Stránky předmětu 154VY3 spravované vedoucím výuky v terénu ZDE.

Podklady ke cvičení
Dokumenty k vytištění
Ostatní dokumenty

Úlohy

Stránka naposledy upravena dne 08. 05. 2024 v 14:37.