Výuka v terénu GD 1, 2 (VY1)

Obsah stránek

 1. Základní údaje o předmětu
 2. Cvičení
 3. Podklady ke cvičení
 4. Úlohy

Základní údaje o předmětu

 • Kód předmětu: 154VY1
 • Přednášející: —
 • Cvičící: Ing. M. Seidl, Ph.D. (vedoucí cvičení)
 • Rozsah: 0+4 (2 týdny v terénu)
 • Počet kreditů: 2
 • Ukončení: kz
 • Místnost cvičení/přednášky: Výukové středisko FSv ČVUT Mariánská u Jáchymova

Anotace předmětu

Zhuštění bodového pole (úhlová měření teodolity, délková měření elektrooptickými dálkoměry, nivelace, GNSS), zaměření polohopisu s výškami (polygonový pořad, kresba v sw. Kokeš), zaměření vodiče vysokého napětí – nepřístupná vzdálenost, vytyčení stavebního objektu, vytyčení osy komunikace.

Základní informace o kurzu 2023

 • Termín: 2. 7. – 14. 7. 2023
 • Místo: Výukové středisko FSv ČVUT Mariánská u Jáchymova, Kapitána Jaroše 41, okres Karlovy Vary
 • Doprava: Doprava je individuální. Cestovné si hradí každý student sám.
 • Příjezd a odjezd: na Mariánskou od 17:00 do 18:00 hodin 2.7.2023, stravování začíná večeří. Odjezdy jsou po snídani 14.7.2023.

Na začátku výuky budete rozděleni do skupin po 3-4 studentech. Předběžně se dohodněte, je nutné mít vytištěné podklady k úlohám

Důležité
 • Mít předmět zapsán v systému KOS před zahájením kurzu!
 • Od každého bude vybrána vratná kauce 400 Kč.
 • Souhlasit s podmínkami BOZP a ubytovacího řádu střediska: výňatek ubytovacího řádu.
 • Každý vlastní reflexní vestu , práce na silnici za provozu!!!
 • Kancelářské vybavení pro zpracování a odevzdání úloh viz pokyny.
 • Vhodné oblečení do deště a přezuvky na chatu.
Platba
 • Placená částka: přibližně 3720 Kč
 • Platbu je nutno uskutečnit do 1. 6. 2023
 • Platit lze pouze bezhotovostním převodem z účtu na účet:
 • Bez uvedení variabilního symbolu nemůže být Vaše platba identifikována!!!

Kurz – cvičení

Docházka a hodnocení studentů

Známky z měřických úloh a zápočtového testu jsou k nahlédnutí ZDE.

Podklady ke cvičení
Dokumenty k vytištění
Ostatní dokumenty

Úlohy

Stránka naposledy upravena dne 13. 07. 2023 v 10:27.