Výuka v terénu IG (VYIG)

Obsah stránek

 1. Základní údaje o předmětu
 2. Cvičení
 3. Podklady ke cvičení
 4. Úlohy

Základní údaje o předmětu

 • Kód předmětu: 154VYIG
 • Přednášející: —
 • Cvičící: prof. Ing. M. Štroner, Ph.D. (vedoucí cvičení)
  • Ing. T. Jiřikovský, Ph.D.,
  • Ing. T. Křemen,
 • Rozsah: 0+4 (2 týdny v terénu)
 • Počet kreditů: 2
 • Ukončení: kz
 • Místnost cvičení/přednášky: Výukové středisko FSv ČVUT Mariánská u Jáchymova

Anotace předmětu

Zaměření a výpočet geodetické mikrosítě pro průmyslová měření, výšková měření, metoda přechodných stanovisek, výpočet vytyčovacích prvků, vytyčení stavby, kontrola vytyčení, vytyčení komunikace s přechodnicemi, příčné profily a podélný profil, zaměření účelové prostorové vytyčovací sítě elektronickým tachymetrem, včetně vyhodnocení přesnosti.

Doporučená literatura

 • [1] Bajer, M. – Procházka, J.: Inženýrská geodézie 10, 20. Praha: ČVUT, 1997. ISBN 80-01-01673-0.
 • [2] Hampacher, M. – Štroner, M.: Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii. Praha: ČVUT, 2015. ISBN 978-80-01-05843-5.
 • [3] Štroner, M.: PrecisPlanner3D. http://k154.fsv.cz/~stroner/PPlanner.

Základní informace o kurzu 2023

 • Termín:  27. 8. – 8. 9. 2023
 • Místo: Chata Hydro Mariánská u Jáchymova, Kapitána Jaroše 41, okres Karlovy Vary
 • Doprava: Doprava je individuální. Cestovné si hradí každý student sám.
 • Příjezd a odjezd: na Mariánskou od 17:00 do 18:00 hodin 27.8.2023, stravování začíná večeří. Odjezdy jsou po snídani 8.9.2023.

Na začátku výuky budete rozděleni do skupin po 3-4 studentech. Předběžně se dohodněte, je nutné mít vytištěné podklady k úlohám

Důležité
 • Mít předmět zapsán v systému KOS před zahájením kurzu!
 • Od každého bude vybrána vratná kauce 300 Kč.
 • Souhlasit s podmínkami BOZP a ubytovacího řádu střediska: výňatek ubytovacího řádu.
 • Každý vlastní reflexní vestu , práce na silnici za provozu!!!
 • Kancelářské vybavení pro zpracování a odevzdání úloh viz pokyny.
 • Vhodné oblečení do deště a přezuvky na chatu.
Platba
 • Placená částka: 3720 Kč
 • Platbu je nutno uskutečnit do 1. 6. 2023
 • Platit lze pouze bezhotovostním převodem z účtu na účet:
 • Bez uvedení variabilního symbolu nemůže být Vaše platba identifikována!!!

Kurz – cvičení

Docházka a hodnocení studentů
Podklady ke cvičení
Dokumenty k vytištění
Ostatní dokumenty

ÚlohyVytyčení osy komunikace

Kód úlohy: SVytyčení objektu

Kódy úlohy: V

Stránka naposledy upravena dne 27. 04. 2023 v 10:53.